Tjenester

Det er viktig å treffe riktig


Det gjelder alt fra å definere brukere og deres behov, til design og teknologivalg til innkjøp, prosjektledelse og gjennomføring. Under er kort beskrevet tjenester jeg har erfaring med og tilbyr til gode norske virksomheter.


Digital rådgivning

Rådgivning knyttet til kommunikasjon, forretningsutvikling og digitalisering. Bistå i å treffe riktige valg i forhold til digitale plattformer, løsningsvalg, integrasjon og drift. Erfaring

Prosjektledelse og innkjøp

Alt fra organisering og teknologi til innkjøp og leveranser. Lede og utvikle, aktiviteter, forankring, økonomi og fremdrift i digitale prosjekter. Erfaring

Merkevare

Prosesser knyttet til identitet og merkevare. Posisjonering og merkevarestrategi. Erfaring

Markedsføring

Markedsføringsstrategi, planer og gjennomføring av aktiviteter. Oppsett av nyhetsbrev, og markedsundersøkelser. Erfaring

Navn/slagord

Utforming av kreative ideer, budskap, navn, slagord og domenenavn. Erfaring

Kommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi og kampanjer, ideer, budskap og konsepter. Utforming av konkurrentanalyse og mål posisjonstrategier. Erfaring

Informasjonsdesign

Utvikle gode konsepter, planer og skisser for hvordan løsninger bør struktureres, inkludert trådskisser og kjernesider. Kundereiser, brukerscenarier og alle former for designrådgivning. Erfaring

E-handel

Markedsføring, kundedialog, kjøpsprosesser, samhandling, integrasjon, logistikk og betaling. Erfaring

Integrasjon

Dialog, integrasjon og samhandling med andre løsninger og systemer. Erfaring

Teknisk løsning

Strategi, design og utvikling av nettsted, og /eller digital applikasjon. Oppsett av enkle nettsteder (som dette), inkludert innhold og design. Erfaring