Bransjer

Bransjer jeg har erfaring fra og gjerne bruker i møte med nye utfordringer.

Bank/Finans

Virksomheter som utvikler og leverer tjenester innen finansielle næringer. Erfaring

Handel

Alt fra kjeder og større virksomheter, til rene e-handelsløsninger. Erfaring

Konsulent/rådgivning

Fra rådgivende fagmiljøer til de som tilbyr tjenester og digitale løsninger. Erfaring

Offentlig/organisasjon

Større virksomheter, stiftelser og andre med konkrete oppgaver i samfunnet. Erfaring

Bygg/eiendom

Fra rene konsulenter til større entrepenører og organisasjoner i bygg og anleggsbransjen. Erfaring

Helse/utdanning

Omfatter både skoler og ulike fagmiljøer innen helse og kompetanse. Erfaring

Kultur/livssyn

Omkranser alt fra ulike religiøse aktører til tilbydere av ulike former for kunst og kultur. Erfaring

Reiseliv/turisme

Fra tilbydere og destinasjoner til kommersielle operatører, byråer, og media. Erfaring

Digital

Konsulentvirksomheter, men også andre som fokuserer på digitale tjenester. Erfaring

Idrett/aktivitet

Fra større organisasjoner til digitale konsepter og løsninger for fysisk aktivitet. Erfaring

Media

Rene digitale prosjekter, utvikling av mediaplattformer og større mediaaktører. Erfaring

Transport/kommunikasjon

Ulike former for virksomheter innen transport og kommunikasjon. Erfaring