Digitalisering

Som frittstående guide påtar jeg meg gjerne oppdrag innenfor følgende områder.

Digital rådgivning

Bistå i å treffe riktige valg i forhold til digitale plattformer, løsningsvalg, integrasjon og drift.

Prosjektledelse og innkjøp

Lede og utvikle, aktiviteter, forankring, økonomi og fremdrift i digitale prosjekter.

Kurs og workshops

Lede eller delta i workshops, knyttet til ulike temaer. Gjerne spesielt tilpasset deres behov og konkrete temaer.

Informasjonsarkitektur og -design

Utvikle gode konsepter, planer og skisser for hvordan løsninger bør struktureres, inkludert trådskisser og kjernesider.

Kommunikasjon og merkevare

Utforming av konkurrentanalyse, posisjonering, budskap, slagord og navn.

Brukeranalyse og scenarier

Definere målgrupper, behov og ta frem kundereiser, målbilder og fremtidsscenarier.

Testing og analyse

Teste konsepter kvantitativt og/eller kvalitativt, samt analyse av trafikk over tid.

Innhold og SEO

Utforming av innhold, tekster, trendanalyser, samt planer for god SEO både teknisk og innholdsmessig.

Enkle nettsteder og markedsaktiviteter

Oppsett av enkle nettsteder (som dette), inkludert innhold og design. Oppsett av nyhetsbrev, utforming og administrasjon.

Webanalyse med anbefalinger

10-punkts kvalitativ analyse som inkluderer alt fra brukeropplevelse til tekniske forhold.

Verktøy jeg gjerne bruker:

Zoom, Teams, Slack, Analytics, Webtrends, WordPress, X-mind, Active Collab, Sketch, Mailchimp, Survey Monkey, MS Office, Pages, Numbers og Keynote.