Tjenester

Tjenesteområder jeg har erfaring med og svært gjerne arbeider med.

Rådgivning

Bistå i å treffe riktige valg i forhold til tekniske plattformer, løsningsvalg, integrasjon og drift.

Prosjektledelse

Lede og utvikle, aktiviteter, forankring, økonomi og fremdrift i digitale prosjekter.

Informasjonsarkitektur

Utvikle gode konsepter, planer og skisser for hvordan løsninger bør struktureres.

Kommunikasjon og merkevare

Utforme konkurrentanalyse, posisjonering, tydelige budskap, slagord og navn.

Brukeranalyse og scenarier

Definere målgrupper, behov og ta frem målbilder og fremtidsscenarier.

Testing og analyse

Teste konsepter kvantitativt og/eller kvalitativt, samt analyse av trafikk.

Innhold og SEO

Utforming av innhold, tekster, trendanalyser, samt planer for god SEO.

Enkle nettsteder

Oppsett av enkle nettsteder (som dette), inkludert innhold og design. 

Verktøy jeg gjerne bruker:

Zoom, Teams, Slack, Google Analytics, Google Webtrends, WordPress, X-mind, Sketch, Mailchimp, MS Office, Pages, Numbers og Keynote.