Godt innhold? Det er som god sjakk…

Vi forutsetter her at du vet hvem målgruppene er og hva de er ute detter. Når det så skal designes og utvikles digitale løsninger må tre faktorer spille på lag. Funksjonalitet, design og innhold. Disse optimaliseres ved bidrag fra fra noen essensielle fagdisipliner: Interaksjonsdesign, Informasjonsarkitektur, visuelt design og ikke minst godt innhold.

Se gjerne på prosessen med innholdet som et parti sjakk…

Åpne gjerne med interaksjonsdesign 

Om vi skulle bygget et hus ville vi trengt skisser på hvor mange rom vi skulle ha, hva hvert rom skulle brukes til og hvordan man kommer seg rundt i huset. Det er dette interaksjonsdesign dreier seg om. 

Sjakk, som mange begynner med som veldig unge, er i bunn og grunn interakasjonsdesign i praksis. Er du god til å se mønstre og systemer for brukernes ulike trekk, kan du møte dem med gode svar og godt innhold.

Hvordan brukere blir eksponert for og kan interagere med innholdet er avgjørende; I hvilken grad brukeren skal involveres, hvordan innholdet skal prioriteres, hvordan flyten skal fungere, hvordan brukeren skal navigere og hvordan innhold skal presenteres. Helt konkret kan det være ting som hvordan en bruker kan tipse en venn, stemme på en sang, finne et produkt, laste opp et bilde, kjøpe en bok eller lese en artikkel.

Neste trekk, god informasjonsarkitektur

Informasjonsarkitekturen er en viktig bidragsyter for utformingen av innholdet som skal struktureres, kategoriseres og navngis. Det må sørges for at brukeren lett finner frem til det han eller hun er ute etter. Forventninger til både ordlyd og organisering skal innfris. Det handler om å finne den smarteste måten å knytte sammen innholdet på.

Kunstporten, målet er å lære barn om kunst på en engasjerende måte. Informasjonsarkitekturen er integrert med museet applikasjonen brukes i.

Her bør alt tegnes ut i trådskisser, og gjerne som en klikkbar prototype. Inforasjonsarkitekturen bør testes ut på aktuelle spillere.

Så er det tid for å få overtaket, visuelt design 

En stor og viktig del av opplevelsen til bruker handler om form og farge. Det visuelle designet skal bidra til å inspirere, tydeliggjøre, trigge og engasjere. Konkret handler det bruk av farger, fonter, former, illustrasjoner, symboler, foto, video etc og hvordan dette bidrar inn i den totale brukeropplevelsen.

Innholdet må utformes i tråd med det visuelle designet og utformes i riktig kontekst i forhold til brukerens antatte situasjon. 

Så til vinnertrekkene, selve innholdet

Innholdet er en kritisk ingrediens i en god løsning, men dessverre for ofte nedprioritert. Arbeid med innhold er krevende når det skal gjøres godt og relevant. Det er også viktig å slette/skjule utdaterte saker og oppdatere der det trengs. 

«Bønner i oppfyllelse» er ikke til Kirken men laget for en kaffespesialist. Innhold og design i samme trekk.

Kjernen i innholdet er ofte god og riktig tekst og bilder som innfrir brukerens behov. Det å utforme innhold på eksempelvis nettsider er noe helt annet enn for eksempel til en brosjyre eller en annonse. 

Husk på at brukeren har kommet inn på nettsiden og er ute etter noe konkret. Innholdet skal gi svar på dette, og helst ikke så mye annet.  Og til slutt, innholdet er også avgjørende for å bli indeksert av Google. Gode trendanalyser, samt planer for god SEO både teknisk og innholdsmessig bør ligge til grunn når innholdet skal produseres.

Tips: start innholdsarbeidet med en gang