Ikke alt digitalt blir til gull…

De siste 25 årene har det vært en rekke digitale ideer, prosjekter, og virksomheter som IKKE har lykkes. Det er mange årsaker til det, men to skiller seg ofte ut. På den ene siden er ikke målene tydelige nok og det var kanskje ikke livsgrunnlag for ideene. Det andre handler om feil bruk av virkemidler, alt fra organisering til valg av løsninger.

Ny normal livsstil med sosial distansering der folk skilles med et gap på minst 1 meter i kø til supermarked i Malaysia, nå er dette hverdagen også i Norge. Endringer er blitt den nye normalen.

Vi har brukt enorme pengesummer på å bekjempe pandemien som kom i 2020. Penger som egentlig skulle betale velferden for kommende generasjoner.

Vi har akseptert de mest inngripende tiltakene i fredstid. Vi har latt folk miste livsverket sitt, og latt 20-åringer sitte et år alene på hybelen. Vi har til og med nektet de nærmeste å ta avskjed med sine kjære. Uten å protestere, nesten uten å stille spørsmål.

Myndighetene har også lansert løsninger, som ikke valle var like gjennomtenkte eller brukervennlige. De sosiale reglene endret seg over natten og mange snakker om en ny normal.

Dette er et enormt tema, men lærdommen er enkel.

Vi er og blir sosiale individer som puster luft og trenger mat og søvn. Enhver løsning som kan hjelpe oss til et bedre liv bruker vi gjerne, men glem aldri at middelet ikke skal hellige målet.

Mange ville for eksempel ha en app når brukerne ikke hadde ønske om å bruke det. Eller man etablere løsninger for E-handel uten gode logistikkløsninger. Eller man undervurderte at digitale plattformer også må fylles med innhold, osv. osv.

Mitt råd, ha alltid brukernes reelle behov i fokus for det du gjør.

Si det du skal si, og si det godt…

Digitalisering handler ikke bare om data og effektivisering. Det handler også om å kommunisere godt. Gjerne gjennom et godt navn eller et slagord som huskes.

Det handler om å ta en posisjon og bli foretrukket fremfor andre aktører i markedet. Posisjonering er kjernen i all kommunikasjon. Du må vite hva du vil oppnå med hvem. I praksis beslutte hvilke assosiasjoner og hvilke forventninger du skal skape.

«Bønner i oppfyllelse» er ikke til Kirken men for kaffevirksomheten Espressospesialisten…

Astaire ble navnet på en innovativ trappespesialist. Med slagordet «Step on it!«, ble både tydelig og lett å huske.

Eller King Institute (fredsforkjemper), vi fargela med å skape engasjement og rebrukte MLK sitt kjente postulat fra 1964 «I have a dream!«

Deltabil, et spennende navn for deg som vil ha delebil, lette å huske, også handler det om å dele og ta en bil.

Digital-Innovation-Creative-Experience, forkortet til DICE. Som også symboliserer en viss risiko, om man ikke har gode systemer og løsninger.

Tarantell som på slutten av 90 tallet symboliserte den som håndterer nettet best.

De Lilla, det nye navnet på en håndverksbedrift, med slagordet «Godt utført!.

Eller konsulentselskapet med skarpe hoder som byttet navn til, ja nettop; Skarpe.

Denne artikkelen kan bli lang, men kikk gjerne her for flere merkevarer og erfaringer innen kommunikasjon.

Raskt, rimelig og reelt…

Prosjekter starter opp med en ide. Man benytter iverksetter analyser, tester ut og diskuterer. Det utformes store og omfattende kravspesifikasjoner og det utarbeides tilbud og utviklingsløp. Ideene man hadde lanseres lenge etter at de ble født, det har kostet mye ressurser, budsjettene er brukt opp og ofte er entusiasmen borte. Eller…?

Launch and learn som tankekart…

Launch and learn, (L&L) er et annerledes tankesett utformet av aktører som har erfart at gamlemåten ikke alltid bærer de beste fruktene. Det handler om å utfordre tradisjonelle analytikere og forretningskonsulenters tankesett. Metoden handler om å bruke langt mindre ressurser før man lanserer og erstatte det teoretiske analyser med reell dialog med markedet.

L&L kan brukes i mange sammenhenger, men egner seg svært godt når det skal utvikles nye forretnings- eller kommunikasjonsløsninger.

What´s in it for me? Svaret et enkelt.
Dersom noe skal utvikles er du vel interessert i at det gjøres raskt, med så liten risiko som mulig og rimeligst mulig. At løsningen testes ut mot reelle brukere og at konseptet åpner for å aktivt kunne redigere og forbedre er også viktige argumenter.

Ved å bruke mindre tid til planlegging, analyse, spesifisering, anbudsinnhenting, m.m. oppnår man å få ideene raskere ut i markedet.

Lav risiko er viktig. dette oppnås ved at man satser mindre både ift. ressursbruk og markedstilstedeværelse upfront. Dette er en metode som også er langt rimeligere enn tradisjonelle metoder.

Det er viktig å analysere og evaluere. Men ikke alltid riktig å benytte utvalgsbaserte undersøkelser. Søk heller reelle resultater.

L&L er ideen om å teste ut løsninger live gjennom å lansere tidlig og gjennom avanserte målinger hente inn feedback fra det reelle markedet som benyttes aktivt til å redigere løsningen.

Les mer på launchandlearn.no, siten må bare lanseres først 🙂