Brukeren? Det er jo meg det…

Ordet brukeropplevelse (eller User Experience) var det en kreativ sjel i Apple som startet å bruke allerede i 1993. Med inntoget av digitale løsninger som startet for alvor for snart 30 år siden, kom det også en rekke begreper knyttet til alt som har med fenomenet brukere å gjøre.

Men det er ikke slik at det å ha fokus på brukeren er noe nytt. Helt siden tidenes morgen har man i et eller annet format måttet ta hensyn til de man skal selge noe til, overbevise eller informere. Det som er nytt er alle begrepene, ordene og forkortelsene. Litt som keiserens nye klær…

For det er meg det handler om

Problemet er, at man i iveren etter å ta frem digitale løsninger og fancy formuleringer, ofte ikke har nok fokus på selve brukeren og det han eller hun er ute etter, der og da. Det høres kanskje rart ut, men erfaringen viser at det er sant.

Hvor ofte har du ikke følt at man burde tenkt litt mer på brukerne og litt mindre på seg selv…?

Apple er kjent for sitt design, men kanskje aller mest for på gjøre ting enkelt for brukeren. For 15 år siden lanserte de iPhone i Norge, teknologien var ikke ny, men den intuitive brukeropplevelsen gjorde at telefonene til Nokia, Siemens, Blueberry og Sony Ericsson bare forsvant…

Ikke alt kan automatiseres

Ønsket brukeropplevelse defineres gjerne gjennom prosesser for å finne målgrupper og behov, markedsundersøkelser, kundekartlegging, interessentalalyser, kundereiser, handling på nett, interaksjonsdesign, visuelt design, innhold, tilgjengelighet osv.

Ved et tilfeldig besøk på finn.no i desember 2022, blir jeg vist en annonse på fransk fra Adobe Stock. Dette trolig fordi jeg kommer fra en fransk IP-adresse og kjøpte nylig lisens på en bildetjeneste (ikke Adobes). Systemet har vel regnet seg ut til at tror jeg er interessert i mer bildetjenester, men det er jeg ikke, tvert i mot, jeg har akkurat kjøpt det jeg trenger. Finn.no oppleves som lite relevant, Adobe bruker unødige annonsekroner og jeg får en uryddig brukeropplevelse.

Men utfordringen er at at du og jeg ikke er like og det blir ofte glemt, eller i beste fall forsøkt kommunisert via i teknologi som ikke alltid fungerer etter hensikten.

Tenk kontekstuelt og praktisk

Å ta utgangspunkt i brukerens kontekst har mye for seg, det må bare gjøres riktig. De kontekstuelle mulighetene for teknologiske produkter og løsninger er nesten uendelige. Vi har tilgang til Internett overalt og vi har mulighet til å få tilgang til innholdet vi har behov for så snart vi trenger det.

For virksomheter kan det derfor være en god butikk å tenke tids-, geolokaliserings- og situasjonsbasert design. Det krever å kjenne brukerens bruksmønster og hvilke behov grensesnittet må oppfylle i det øyeblikket, i den sammenhengen og i den situasjonen det er relevant for denne.

Med eWallets kan en tredjepart opprette og lagre billetter på brukerens mobile enhet. Allerede i 2012 kunne Starbucks-kunder betale for kaffen via mobilen. Du fikk (om du vil) også varsling på telefonen, dersom du passerte en Starbucks.

Men man kommer også langt med å designe og utvikle f.eks. nettløsninger med fokus på å levere godt på noen definerte brukerscenarier. Det virker som det er vellykket å gi brukeren mer av det han har spurt etter (basert på sine handlinger), slik som Amazon, Spotify og Netflix er flinke til.

Tips: sett deg alltid brukerens ståsted