Bransjer

Alt som kan digitaliseres og endres, blir bedre og mer effektivt når det blir gjort riktig. Men det holder ikke å kunne mye om markedsføring, design og teknologi. Man må forstå målgrupper, deres behov og hvordan verdier skapes i ulike bransjer. Her er noen utvalgte bransjer og erfaringer jeg har med disse:


Bank/finans/forsikring

Virksomheter som utvikler og leverer tjenester innen finansielle næringer. Erfaring

Bygg/eiendom

Fra rene konsulenter til større entrepenører og organisasjoner i bygg- og anleggsbransjen. Erfaring

Digital

Konsulentvirksomheter, men også andre som fokuserer på digitale tjenester og løsninger. Erfaring

Handel

Alt fra kjeder og større virksomheter, til rene e-handelsaktører. Erfaring

Helse/utdanning

Omfatter både skoler og ulike fagmiljøer innen helse og kompetanseheving. Erfaring

Idrett/aktivitet

Fra større organisasjoner til digitale konsepter og løsninger for fysisk aktivitet. Erfaring

Konsulent/rådgivning

Fra rådgivende fagmiljøer til de som tilbyr ulike former for tjenester. Erfaring

Kultur/livssyn

Kunst, kultur og ulike livssynsaktører. Erfaring

Media/kommunikasjon

Utvikling av medieplattformer og bistand til større mediaaktører. Erfaring

Offentlig/organisasjon

Større virksomheter, stiftelser og andre med viktige oppgaver i samfunnet. Erfaring

Reiseliv/servering

Fra tilbydere og destinasjoner til kommersielle operatører, byråer og media. Erfaring

Transport/kommunikasjon

Ulike former for virksomheter innen transport og kommunikasjon. Erfaring