Brukeren, ja det er meg!

Ordet brukeropplevelse (eller UX) var det typisk nok, en i Apple som startet å bruke allerede i 1993. Med inntoget av digitale løsninger som startet for alvor for snart 30 år siden kom det også en rekke begreper knyttet til alt som har med fenomenet å gjøre.

Men det er ikke slik at det å ha fokus på brukeren er noe nytt. Helt siden tidenes morgen har man i et eller annet format måttet ta hensyn til de man skal selge noe til, overbevise eller informere. Det som er nytt er alle begrepene, ordene og gjerne forkortelsene. Litt som keiserens nye klær…

Problemet er, at man i iveren etter å ta frem digitale løsninger og fancy formuleringer, ofte ikke har nok fokus på selve brukeren, det han eller hun er ute etter, der og da. Det høres kanskje rart ut, men erfaringen viser at det er ofte altfor sant.

Apple er kjent for sitt design, men kanskje aller mest for på gjøre ting enkelt for brukeren. For 15 år siden lanserte de iPhone i Norge, teknologien var ikke ny, men den intuitive brukeropplevelsen fra Apple gjorde at telefonene til Nokia, Siemens, Blueberry og Sony Ericsson bare forsvant…

Ønsket brukeropplevelse defineres gjerne gjennom prosesser for å finne målgrupper og behov, markedsundersøkelser, kundekartlegging, interessentalalyser, kundereiser, handling på nett, interaksjonsdesign, visuelt design, innhold, tilgjengelighet osv.

Men utfordringen er at at du og jeg ikke er like og det blir ofte glemt, eller i beste fall forsøkt kommunisert via i teknologi som ikke alltid fungerer etter hensikten.

Ved et tilfeldig besøk på finn.no i desember 2022, blir jeg vist en annonse på fransk fra Adobe Stock. Ja jeg kom fra en fransk IP-adresse og kjøpte nylig lisens på en bildetjeneste (ikke Adobes). Man har regnet jeg trolig er interessert i flere bildetjenester, men det er jeg jo ikke. Finn.no oppleves som lite relevant, Adobe bruker unødige annonsekroner og jeg får en uryddig brukeropplevelse.Men å ta utgangspunkt i brukerens kontekst har mye for seg. Det må bare gjøres riktig.
De kontekstuelle mulighetene for teknologiske produkter og løsninger er nesten uendelige i dag. Vi har tilgang til Internett overalt og vi har mulighet til å få tilgang til innholdet på Internett så snart vi trenger det.

For virksomheter kan det derfor være en god butikk å tenke tids-, geolokaliserings- og situasjonsbasert design. Det krever å kjenne brukerens bruksmønster og hvilke behov grensesnittet må oppfylle i det øyeblikket, i den sammenhengen og i den situasjonen det er relevant.

Med eWallets kan en tredjepart opprette og lagre billetter på brukerens mobile enhet. Allerede i 2012 kunne Starbucks-kunder kunne bruke betale for kaffen via mobilen. Du fikk (om du vil) også varsling på telefonen, dersom du passerte en Starbucks.

Men man kommer også langt med å designe og utvikle f.eks. nettløsninger med fokus på å levere godt på noen definerte brukerscenarier. Det virker som det er vellykket å gi brukeren mer av det han har spurt etter (basert på sine handlinger), slik som Amazon, Spotify og Netflix er flinke til.

Test, analyser og juster

Teste konsepter kvantitativt og/eller kvalitativt, samt analyse av trafikk over tid. 10-punkts kvalitativ analyse som inkluderer alt fra brukeropplevelse til tekniske forhold.

Launch and learn som tankekart…

Launch and learn, (L&L) er et annerledes tankesett utformet av aktører som har erfart at gamlemåten ikke alltid bærer de beste fruktene. Det handler om å utfordre tradisjonelle analytikere og forretningskonsulenters tankesett. Metoden handler om å bruke langt mindre ressurser før man lanserer og erstatte det teoretiske analyser med reell dialog med markedet.

L&L kan brukes i mange sammenhenger, men egner seg svært godt når det skal utvikles nye forretnings- eller kommunikasjonsløsninger.

What´s in it for me? Svaret et enkelt.
Dersom noe skal utvikles er du vel interessert i at det gjøres raskt, med så liten risiko som mulig og rimeligst mulig. At løsningen testes ut mot reelle brukere og at konseptet åpner for å aktivt kunne redigere og forbedre er også viktige argumenter.

Ved å bruke mindre tid til planlegging, analyse, spesifisering, anbudsinnhenting, m.m. oppnår man å få ideene raskere ut i markedet.

Lav risiko er viktig. dette oppnås ved at man satser mindre både ift. ressursbruk og markedstilstedeværelse upfront. Dette er en metode som også er langt rimeligere enn tradisjonelle metoder.

Det er viktig å analysere og evaluere. Men ikke alltid riktig å benytte utvalgsbaserte undersøkelser. Søk heller reelle resultater.

L&L er ideen om å teste ut løsninger live gjennom å lansere tidlig og gjennom avanserte målinger hente inn feedback fra det reelle markedet som benyttes aktivt til å redigere løsningen.

Les mer på launchandlearn.no, siten må bare lanseres først 🙂