Om meg

Bjørn Tore Stig

Jeg er født i 1964, oppvokst i Oslo og utdannet innen markedsføring og økonomi. Jeg startet i arbeidslivet i 1985 som prosjektleder og markedsansvarlig. Deretter har jeg har 25 års erfaring som leder og rådgiver i digitale prosjekter og virksomheter.

Jeg har vært med på å skape og realisere en rekke konsepter og løsninger. Jeg mener selv jeg har solid forretningsforståelse og bidrar gjerne med et kreativt brukerperspektiv, omfattende erfaring og fagkunnskap på en rekke områder.