Raskt, rimelig og reelt…

Prosjekter starter opp med en ide. Man benytter iverksetter analyser, tester ut og diskuterer. Det utformes store og omfattende kravspesifikasjoner og det utarbeides tilbud og utviklingsløp. Ideene man hadde lanseres lenge etter at de ble født, det har kostet mye ressurser, budsjettene er brukt opp og ofte er entusiasmen borte. Eller…?

Launch and learn som tankekart…

Launch and learn, (L&L) er et annerledes tankesett utformet av aktører som har erfart at gamlemåten ikke alltid bærer de beste fruktene. Det handler om å utfordre tradisjonelle analytikere og forretningskonsulenters tankesett. Metoden handler om å bruke langt mindre ressurser før man lanserer og erstatte det teoretiske analyser med reell dialog med markedet.

L&L kan brukes i mange sammenhenger, men egner seg svært godt når det skal utvikles nye forretnings- eller kommunikasjonsløsninger.

What´s in it for me? Svaret et enkelt.
Dersom noe skal utvikles er du vel interessert i at det gjøres raskt, med så liten risiko som mulig og rimeligst mulig. At løsningen testes ut mot reelle brukere og at konseptet åpner for å aktivt kunne redigere og forbedre er også viktige argumenter.

Ved å bruke mindre tid til planlegging, analyse, spesifisering, anbudsinnhenting, m.m. oppnår man å få ideene raskere ut i markedet.

Lav risiko er viktig. dette oppnås ved at man satser mindre både ift. ressursbruk og markedstilstedeværelse upfront. Dette er en metode som også er langt rimeligere enn tradisjonelle metoder.

Det er viktig å analysere og evaluere. Men ikke alltid riktig å benytte utvalgsbaserte undersøkelser. Søk heller reelle resultater.

L&L er ideen om å teste ut løsninger live gjennom å lansere tidlig og gjennom avanserte målinger hente inn feedback fra det reelle markedet som benyttes aktivt til å redigere løsningen.

Les mer på launchandlearn.no, siten må bare lanseres først 🙂