Digitalt, kostnadseffektivt og verdiskapende

«Mannen med tre fornavn«

Bjørn Tore Stig


Etter mer enn 30 år som leder og leverandør i digitale løsninger, er jeg nå ren konsulent, gjerne på «kundesiden». Jeg arbeider som en frittstående og uavhengig ressurs innenfor alt fra strategisk rådgivning og prosjektledelse til markedsføring og teknologivalg. Her kan du lese mer om meg, hvilke tjenester jeg tilbyr og hvilke bransjer jeg har mye erfaring fra.


Do or die!

Det har skjedd svært mye de siste tiårene, hele bransjer har forduftet og mange nye har kommet til. Vi handler annerledes og bruker verktøy som ikke fantes før. Den digitale omstillingen er en kontinuerlig prosess hvor det er viktig å henge med. 

Fra mer enn 150 større prosjekter har jeg lært hvor viktig det er å gjøre alle ting riktig. Men for mange er det utfordrende å vite hvordan man skal gå frem, og nå frem, i det digitale landskapet.

Det er mye å holde rede på; ulike teknologier, begreper, strategier, trender, ulike media, søkemotorer, betaling, formater…. Men det er også mye å tjene på å gjøre ting smartere, bedre og mer effektivt. Det er dette riktig digitaliseringsledelse handler om. 

Plan i bånn!

Som selger og leverandør har jeg mang engang erfart at en god kunde oppnår gode resultater , og vice versa. Å ha en god og helhetlig strategi med klare mål, hvor de digitale løsningene og brukernes behov er naturlig integrerte i forretningsplanene, er avgjørende for å lykkes. 

Men det handler ikke bare om mål og visjoner. Prosjekter må defineres, spesifiseres og gjennomføres med god forankring og tydelig ledelse. Det er essensielt at organisasjonen er involvert og bidrar med rette beslutninger, godt innhold og nødvendige ressurser. 

Det er alltid bra om man kan gjøre en del av arbeidet selv. Men der hvor man har behov for ekstern bistand, er det viktig å finne riktige løsninger og leverandører som støtter opp om målene. 

Usikker? Ta en uformell test!


Brukeren? Det er jo meg det!

Det å ha fokus på brukerne er ikke nytt. Helt siden tidenes morgen har man i et eller annet format måttet ta hensyn til de man skal selge noe til, overbevise eller informere. Men vi brukerne kan like fullt være lette å glemme. Les mer

Godt innhold? Som god sjakk!

Når det skal designes og utvikles digitale løsninger må tre faktorer spille godt på lag. Funksjonalitet, design og innhold. Det er som et parti sjakk, du vinner med de rette trekkene. Les mer