Fra fax til zoom

25 år med digitale endringer og erfaringer

Teknologi, salgs- og kjøpsprosesser, produksjon, interne systemer, betaling, forretningsmodeller, media, søk og markedsføring. Alt som kan digitaliseres blir bedre og mer effektivt – gjort riktig.

Dette er nettstedet mitt, her presenterer jeg mine digitale erfaringer.

Noen betraktninger i 2021…

Ikke alt digitalt blir til gull…

De siste 25 årene har det vært en rekke digitale ideer, prosjekter, og virksomheter som IKKE har lykkes. Det er mange årsaker til det, men to store ting skiller seg ut. På den ene siden er ikke målet tydelig nok definert og evaluert, med andre ord det var ikke livsgrunnlag for det man ønsket. Det … Mer

Si det du skal si, godt…

Digitalisering handler ikke bare om data og effektivisering. Det handler også om å kommunisere godt. Gjerne gjennom et godt navn eller et slagord som huskes. Det handler om å ta en posisjon og bli foretrukket fremfor andre aktører i markedet. Posisjonering er kjernen i all kommunikasjon. Du må vite hva du vil oppnå med hvem. … Mer

Raskt, rimelig og reelt…

Prosjekter starter opp med en ide. Man benytter iverksetter analyser, tester ut og diskuterer. Det utformes store og omfattende kravspesifikasjoner og det utarbeides tilbud og utviklingsløp. Ideene man hadde lanseres lenge etter at de ble født, det har kostet mye ressurser, budsjettene er brukt opp og ofte er entusiasmen borte. Launch and learn, (L&L) er … Mer